تعدیل ناهنجاری های شهری با نگاه تجسمی

به گزارش روابط عمومی سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان، رییس انجمن نقاشان اصفهان با اشاره به چگونگی شکل گیری ایده پروژه «نیمه پنهان اصفهان»، گفت: «پروژه نیمه پنهان اصفهان در اتاق فکر سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان شکل گرفت و انجمن نقاشان اصفهان و من نیز دررابطه با چگونگی انجام و طرح موضوعات همکاری کردیم و در جمع بندی، به شکل نهاییِ اجرا رسیدیم.» او با تاکید بر ضرورت وجود هنر شهری، افزود: «هنر شهری از ضروریات شهرهای بزرگ است و به همین خاطر، شهری که فعال است و مردم در آن زندگی می کنند به دلایل مختلف نیازمند توجه به امور تجسمی است چرا که قسمتی از کارکرد امور تجسمی در شهر، تعدیل برخی از ناهنجاری های موجود در شهر است.» جواد طاهری ادامه داد: ویژگی مهم آثار هنری، ارزش های فرهنگی مستتر در این آثار است به ویژه اینکه مردم بی واسطه با هنر شهری ارتباط برقرار می کنند و از آن متاثر می شوند. به همین خاطر، با خلق و نصب و نقش چنین آثاری در شهر، به مقوله زیباسازی پرداخته می شود و در ذیل آن، مفاهیم به مخاطبان که شهروندان اصفهان هستند، عرضه می شود.» او ادامه داد: «آثاری که به عنوان نقاشی دیواری عرضه می شوند، معمولا با تکنیک رنگ آکریلیک انجام می شود. از خصوصیات این نوع رنگ، دوام و سازگاری با محیط زیست است. این در حالی است که استفاده از رنگ روغن به خاطر ایجادآلودگی های زیست محیطی در برخی شهرها ممنوع اعلام شده اما رنگ روغن های صنعتی از دوام و کارایی بالایی برخوردار هستند.» رییس انجمن نقاشان اصفهان با اشاره به هنرمندان مشغول در پروژه نیمه پنهان اصفهان، گفت: «هنرمندانی که توانایی خلق دیوارنگاره های این پروژه را دارند، از سوی این انجمن معرفی شده اند و طبیعتا وقتی سخن از خلق آثار هنری در شهر به میان می آید، به هنرمندانی رجوع می شود که از دانش وپختگی و توانایی لازم در این زمینه برخوردارند. همچنین همه آنها از فارغ التحصیل رشته های هنری مرتبط هستند و خروجی کار ایشان نیز در نقاط مختلف شهر قابل مشاهده است.» طاهری با تاکید بر استفاده از هنر و دانش و توانایی هنرمندان اصفهانی در زیباسازی شهر، ادامه داد: کمک گرفتن از هنرمندان امری ضروری است به همین خاطر باید از توانایی و دانش آنها در این زمینه استفاده کرد و کار را به آنها سپرد. این در حالی است که افرادی که در سازمان زیباسازی مشغول فعالیت هستند نیز بعضا دانش لازم را در این باره دارند که در یک همکاری مشترک اتفاقات هنری در شهر جاری خواهد شد. او در پایان با اشاره به همکاری هشت ساله اش با سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان، گفت : در این سال ها با خلق دیوار نگاره، مجسمه و نقش برجسته با سازمان زیباسازی در حال همکاری بوده ام و تعدادی از آثارم در شهر اصفهان و بر دیوار بزرگراه ها نقش شده است. همچنین تعدادی از مجسمه های مشاهیری که خلق کرده ام در خیابان چهارباغ بالا نصب شده اند. از این جمله، سردیس استاد مهدی هاشمی نژاد، نقاش است. گفتنی است، جواد طاهری دانش آموخته کارشناس ارشد نقاشی و استاد دانشگاه است که تاکنون بیش از صد اثر شهری در قالب نقاشی دیواری، مجسمه و نقش برجسته در شهرهای مختلف کشور از جمله اصفهان آفریده است.


کد محتوا 45432