دیوارهای بلند اصفهان نقاشی می شوند، شهروندان و مسافران نوروزی لذت می برند

دیوارهای بلند اصفهان به نقوش نقاشان اصفهانی منقش می شود تا «نیمه پنهان اصفهان» در دید مخاطبان دیگرگونه جلوه کند. اصفهان این روزهای ما با دیوارهای بلندش می خواهد به یک گالری بزرگ و زیبا مبدل شود تا بار دیگر شاهد هم آوایی نقوش آثار ارزشمند باستانی و ابنیه تاریخی این کلان شهر زیبا باشیم. به همین خاطر، دوتن از بانوان طراح و نقاش اصفهان در پروژه نیمه پنهان اصفهان قلم به دست گرفته و با آفریدن نقشی نو، جور دیگر دیدن را به شهروندان و مسافران نوروزی هدیه می کنند. منصوره دهقانی و نگین نقیه در این گفت و گو از آثار و اهدافی که در این پروژه داشته اند سخن می گویند. به گزارش روابط عمومی سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان، منصوره دهقانی، با اشاره به ایده اصلی این پروژه، می گوید: «سعی ما در اجرای این پروژه بر آن بود تا با نگاهی دقیق تر به بازیابی و آشنازدایی از نقوشی بپردازیم که همیشه بر آثار و ابنیه تاریخی مان می بینیم اما ممکن است به دلیل مشغله، کمتر به آنها توجه داشته باشیم. به همین خاطر، گمان می کنیم که با اجرای این طرح ها بر دیوارهای بلند شهر، از سویی زیبایی بصری اصفهان را دوچندان کنیم و از سوی دیگر، تلنگری به ذهن حساس شهروندان بزنیم تا این زیبایی‌های فراموش شده را دوباره تماشا کنند.» او که تاکنون دستاورهای هنری و جوایز داخلی و خارجی بسیاری را در زمینه تصویرسازی به دست آورده، هفت نقاشی دیجیتال در این پروژه آفریده است که عموما از آثار و ابنیه تاریخی شهر اصفهان مانند مسجد جامع اصفهان، محراب الجایتو، عمارت عالی قاپو و مسجد جامع عباسی الهام گرفته شده و با المان هایی از زیست روزمره مردم اصفهان تلفیق شده است. به گفته دهقانی، هدف عمده از اجرای این پروژه آن است تا «مردم به زیبایی های اصفهان نگاه دقیقتری داشته باشند.» نگاهی که می تواند بازشناسی این آثار را دوباره به میدان دید مخاطبان بکشاند، همانگونه که این هنرمند اصفهانی به هنگام خلق این آثار، احساس رضایت و خشنودی سرشاری داشته است. او معتقد است که «تجربه بصری هنرمند» در بازآفرینی این آثار نقش مهمی دارد و همین موضوع باعث می شود تا چشم ها را بشوییم و جور دیگر به اصفهان زیبا نظر کنیم. اصفهانِ بالابلندی که اکنون دیوارهای بلندقامتش با هنر دستِ اساتید نقاشی استان زیباتر از پیش می شود و هر اثر نقش شده بر دیوارش به ما یادآوری می کند که این کلانشهر تاریخی، فرهنگی غنی دارد که همچنان می توان آن را به تماشا نشست. پرواز پروانه های فیروزه ای زیر گنبد شیخ لطف الله نگین نقیه، دیگر نقاشِ نیمه پنهان اصفهان که جوایز داخلی و خارجی بسیاری در حوزه تصویرسازی به دست آورده، با اشاره به آثاری که در قالب این پروژه ارائه کرده است، می گوید: پروژه نیمه پنهان اصفهان زاویه دید متفاوتی است که به اصفهان داریم.» او در توضیح این زاویه دید متفاوت، ادامه می دهد: «پس از آنکه دیوارهای کوتاه قامت اصفهان رخت نقاشی پوشیدند، ایده نقاشی کردن بر دیوارهای بلند قامت اصفهان نیز مطرح شد. در طرح این آثار کوشیدیم تا با الهام از آثار و ابنیه تاریخی و هنری اصفهان، نقشی نو در اندازیم. مثلا من اثری با ترکیب قسمتی از آثار باستانی و طرح قالی ارائه کرده ام و در قسمتی دیگر از طرح های اسپیرال کاشی های فیروزه ای بهره بردم.» این نقاش اصفهانی که دانش آموخته رشته گرافیک است و سال هاست که به نقاشی و تصویرسازی اشتغال دارد، با اشاره به نشانه هایی که در این آثار به کاربرده شده، ادامه می دهد: «سعی من بر این بوده است تا از المان های زندگی بخشی مانند ماهی، خورشید، پروانه، طاووس، درخت، جانماز و مهر و تسبیح استفاده کنم.» نشانه هایی که در همسایگی و تلفیق با آثار و ابنیه تاریخی، روح زندگی را در رگ های اصفهان فیروزه ای جاری می سازد. در این آثار که الهام گرفته از ابنیه تاریخی ای مانند مسجد شیخ لطف الله، عمارت عالی قاپو، مسجد امام و آرامگاه صائب اصفهانی است، سعی شده تا آثار ارائه شده در ضمن خلاصگی و شفافیت، آن اندازه چشمگیر نباشد که طرح اصلی در آن هویدا نباشد. به گفته این هنرمند اصفهانی «این آثار در طول یک ماه و با تلاش فراوان آفریده شده و در قسمت های مختلف شهر به وسیله اساتید نقاشی اصفهان نقش می شود.» پروژه نیمه پنهان اصفهان می کوشد تا با دیدی نو، زیبایی های اصفهان را با مخاطبان جدید و قدیم این کلانشهر تاریخی به اشتراک بگذارد، پس چشم هایمان را بشوییم و جور دیگر ببینیم.


کد محتوا 45355