رنگ‌آمیزی جداول شهری اصفهان برای اولین بار در 4 طیف رنگی اجرا می‌شود

رنگ‌آمیزی جداول خیابان های شهر اصفهان برای نوروز 1401 برای نخستین بار در 4 طیف رنگی تیره تا روشن در سطح مناطق مختلف اجرا می‌شود. به گزارش روابط عمومی سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان، سرپرست این سازمان در این باره گفت: این جداول در سال‌های گذشته در دو طیف رنگ سفید و فیروزهای رنگ‌آمیزی می‌شد که امسال در ایده‌ای نو در چهار طیف فیروزه‌ای تا سفید اجرا می‌شود. حمید قنادنیا با اشاره به اینکه جداول ترافیکی زرد و مشکی در میادین و تقاطع‌های شهر مانند سال‌های گذشته رنگ‌آمیزی می‌شود افزود: مبنای جهت حرکت طیف رنگی جداول فیروزه‌ای تا سفید در خیابان‌ها در راستای حرکت خودروها تعیین شده و تیم‌های آموزش‌دیده‌‌ای در حال عملیاتی کردن این رنگ‌آمیزی در شهر هستند. وی انتخاب این 4 طیف رنگی برای جداول شهر اصفهان را به پیشنهاد سازمان زیباسازی شهرداری دانست و تصریح کرد: خرید رنگ مورد نیاز مناطق به صورت متمرکز توسط معاونت خدمات شهری شهرداری انجام گرفته است. سرپرست سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان اظهارداشت: اجرای رنگ‌آمیزی در مناطق پانزده‌گانه شهر توسط انجمن حمایت از زندانیان انجام می‌شود. وی همچنین یادآور شد: رنگ‌آمیزی موانع فلزی، نرده پل‌های روی زاینده‌رود، نرده‌های مسیر اتوبوس تندرو، تقاطع‌های غیرهمسطح حلقه دوم و سوم ترافیکی و المان‌های شهری نیز مطابق دستورالعمل رنگ آمیزی سال‌های گذشته توسط مناطق پانزده‌گانه در حال اجراست.


کد محتوا 45254