طرح‌های رسیده به فراخوان طراحی شهری میدان شهدای اصفهان حائز رتبه‌‌های برتر نشد

داوری فراخوان طراحی شهری میدان شهدای اصفهان انجام شد و براساس نظر داوران هیچ یک از طرح‌های رسیده به دبیرخانه این فراخوان حائز رتبه‌های برتر نشدند. به گزارش روابط عمومی سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان، جلسه داوری فراخوان طراحی شهری میدان شهدای اصفهان روز دوشنبه ششم بهمن‌ماه جاری با حضور داوران فراخوان شامل دکتر شیرین طغیانی (رییس کمیسیون معماری، عمران و شهرسازی شورای اسلامی شهر اصفهان و هیات علمی دانشگاه آزاد نجف آباد)، استاد مرتضی نعمت الهی (مجسمه ساز)، دکتر پگاه دالوند (معمار)، استاد مرتضی بصراوی (مجسمه ساز) و مهندس محمد عقیلی (معمار و عضو عیات مدیره سازمان زیباسازی) به صورت حضوری و سید مجتبی موسوی (مجسمه ساز) و مهندس ارمغان احمدی (طراح شهری) به صورت آنلاین از ساعت 13:30 لغایت 16:30 در محل سازمان زیباسازی برگزار شد. در این جلسه داوری مهندس حسن موذنی مدیرعامل سازمان و مهندس احمدرضا آقابابایی معاون هنر شهری، مهندس محمود زمانی و مهندس پیمان کریمی (نمایندگان سازمان زیباسازی) نیز حضور داشتند. طرح‌ها به انضمام توضیحات مربوطه به رویت حاضران رسید و پس از بحث و بررسی درخصوص طرح‌های رسیده نتیجه مذکور در ذیل مورد تصویب قرار گرفت. داوران طرح‌های رسیده به دبیرخانه فراخوان را با توجه به موارد ذیل، فاقد شرایط احراز رتبه‌های اول تا سوم دانستند. 1- عدم اجرایی بودن طرح‌ها در مقیاس میدان شهدا 2- عدم تطابق طرح‌ها با هویت تاریخی و فرهنگی اصفهان 3- تلفیقی نبودن برخی طرح‌ها با عناصر حجم و نور 4- عدم توجه به تکنولوژی‌های جدید نورپردازی در ارائه بیان بصری حجمی 5- عدم توجه به ماندگاری اثر 6- عدم انطباق با نقشه‌ها و تصاویر میدان شهدا براساس اعلام و توافق هیات داوران مقرر شد به افراد شرکت کننده در فراخوان طراحی شهری میدان شهدای اصفهان به منظور قدردانی تلاش شرکت ‌کنندگان در فراخوان برای ارائه طرح‌هایی با موضوع شهدا، گواهینامه شرکت در فراخوان اعطا شود.


کد محتوا 30469