انجام فعالیت‌های عمرانی متناسب با سند زیباسازی

مدیر عامل سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان با بیان اینکه سند راهبردی این سازمان تأمین اعتبار شده است، گفت: اگر فعالیت‌های عمرانی متناسب با سند زیباسازی انجام شود، قطعاً شهر زیباتری خواهیم داشت.

حسن موذنی اظهار کرد: اقدامات سازمان زیباسازی در حوزه‌های مختلفی همچون مبلمان شهری، نورپردازی، هنرشهری و آذین‌بندی و طراحی محوطه‌ها و پاتوق‌های شهری است که با هماهنگی مناطق انجام می‌شود. وی با اشاره به چشم‌انداز سازمان زیباسازی، تصریح کرد: سند راهبردی سازمان زیباسازی تأمین اعتبار شده و به عنوان یکی از برنامه‌های اصلی این سازمان در دستور کار قرار گرفته است. مدیر عامل سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان تاکید کرد: اگر فعالیت‌های عمرانی متناسب با سند زیباسازی انجام شود، قطعاً شهر زیباتری خواهیم داشت. وی ادامه داد: عناصر نور، آب‌نماها، تندیس‌ها و سردیس‌ها می‌تواند د ر شهر فضاهای خوبی را برای شهروندان ایجاد کند، این عناصر با هنر در آمیخته و می‌تواند در رفتار شهروندان اثربخشی خوبی داشته باشد. مؤذنی با بیان اینکه در مناطق پانزده‌گانه پروژه‌های نصب تندیس‌ها، نورپردازی‌ها، ساماندهی مبلمان شهری و ارتقای هنر شهری در حال انجام است و مدیران مناطق در این راستا همکاری‌های خوبی داشته‌اند. وی ادامه داد: مناطق ۱۵ گانه شهر ۳۳ میلیارد تومان بودجه و سازمان زیباسازی نیز ۲۵ میلیارد تومان بودجه برای مباحث زیباسازی در نظر گرفته‌اند. همه مناطق در زمینه موضوعات مرتبط با حوزه سازمان زیباسازی فعالیت‌های خوبی کرده‌اند و توانسته‌اند از ردیف‌های اعتباری در نظر گرفته شده به خوبی استفاده کنند. مدیر عامل سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان گفت: در سال جاری چهار سردیس از شخصیت‌های برجسته توسط هنرمندان ساخته شده و در مکان‌های مختلف نصب شده است، وی تصریح کرد: استفاده از ظرفیت هنرمندان برای فضاسازی و زیباسازی شهر، یکی از سیاست‌های سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان است.


کد محتوا 23297