مراسم رونمایی از نقاشی هشت شهید | سازمان زيباسازي شهرداری اصفهان
سال جهش تولید