نماد ناو جماران | سازمان زيباسازي شهرداری اصفهان
سال جهش تولید