نورپردازی کلیسای وانک- سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان | سازمان زيباسازي شهرداری اصفهان
سال جهش تولید