نورپردازی گلستان شهدا و تخت فولاد- سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان | سازمان زيباسازي شهرداری اصفهان
سال جهش تولید