مشخصات کلی

حسن موذنی
1349
مدیرعامل سازمان زيباسازي شهرداري اصفهان
1399/08/14 13:56

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمتعنوان شغلیتاریخ شروع خدمتتاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهان مدیرعامل سازمان زيباسازي شهرداري اصفهان 1398 درحال خدمت
کد محتوا 23023

برچسب ها