هنرمند خوزستانی ضلع شمال شرقی پل غدیر اصفهان را به آسمان پیوند می زند

فارغ التحصیل انستیتو هنرهای زیباست و حدود 15 سالی در زمینه نقاشی های تبلیغاتی روی بدنه اتوبوس های شهری در اصفهان فعالیت داشته است، تکنیکی که حالا به فراموشی سپرده شده است. جنگ که می شود، آقای فرشید اباذر به دانشگاه نمی رود و از همان اوقات، انرژی اش را صرف نقاشی شهرهای ایران می کند تا آنکه به دامِ عشق نیمه پنهان اصفهان می افتد، روی داربستی که نظر به اسمان نیلی شهر فیروزه دارد. اولین تصویری که می کشد از روی عکسی از شهید رجایی بوده است. او نقل می کند که: «من با عکس شهدا بزرگ شده ام.» حالا بیش از 50 سال دارد و صدای او را از ارتفاع 17 متری از زمین می شنوم! این نقاشِ خوزستانی که در کار نقش زدن نیمه پنهان اصفهان است، حالا در نیمه های پله های مفروش از کتاب عمارت عالی قاپو است، اما نه در میدان امام(ره) بلکه در ضلع شمال شرقی پل غدیر. جایی که چهارمین روز نقاشی اش را سپری می کند و تخمین می زند که در یکی دو روز آینده، کار به بار بنشیند. این اثر که به ارتفاع 17 متر و نیم در 9 متر است، به گفته اباذر با تکنیک قلم مو و رنگ اکریلیک کار می شود. شیوه کار او نیز بزرگ نمایی طرحِ اصلی در مقیاس یک به 75 است. باد، صدای او را روی داربست فلزی می رباید و به گوش مردم اصفهان می رساند. شهروندانی که حالا با گذر از روی پل غدیر، نقاشی او را می بینند. وقتی از اباذر درباره حس و حالش به هنگام نقاشی در سرمای اسفند می پرسم، می گوید: «از دوست داشتن گذشته و به عشق رسیده است، برای همین سرما و گرما و حتی اجرتِ کار هم چندان اهمیتی ندارد چون من گرمِ کارم هستم.» او در گرماگرمِ نقاشی ادامه می دهد: «طی این سال ها شاهد بوده ام که نقاشی های شهری برای مردم خوشایند است و تا حالا مخالفتی در اجرای این پروژه ها از سوی مردم ندیده ام چون خوشحالشان می کند.» اباذر شهرهای مختلف ایران را از تهران و تبریز و اراک تا اغلب شهرهای خطه خوزستان به رنگِ عشق آغشته کرده و معتقد است: «همه این ها کارِ عشق است.» و حالا این عشق بازی در نیمه پنهان اصفهان به بار نشسته است. دیوارهای بسیاری از خیابان اصفهان مثل فلکه ملک شهر، ابتدای خیابان آتش، ابتدای خیابان محتشم کاشانی، ابتدای پل جابر انصاری و.... قلم موی او را به خاطر دارند. آنها هم قسمتی از نیمه پنهان او هستند.


کد محتوا 45671