نورپردازی خیابان میرزای شیرازی- سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان | سازمان زيباسازي شهرداری اصفهان
سال جهش تولید