حسن موذنی | سازمان زيباسازي شهرداری اصفهان
سال جهش تولید
  • 1399-08-14 13:54
  • كد محتوا:23023

مشخصات کلی

حسن موذنی
1349
مدیرعامل سازمان زيباسازي شهرداري اصفهان
1399/08/14 13:56

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمت عنوان شغلی تاریخ شروع خدمت تاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهانمدیرعامل سازمان زيباسازي شهرداري اصفهان1398درحال خدمت